Το Αστρικό Χωριό!

Λοιπόν, χρειάζεσαι μερικές οδηγίες γιατί καταφέραμε να το κάνουμε δύσκολο. Κάτω από το μενού με τίτλο «Το Αστρικό Χωριό» υπάρχουν λογικά κάποιες υποενόητες. Μπορείς να τις ψαχουλέψεις όσο θέλεις κι ύστερα να πάρεις αγκαλιά «Το Αστρικό Χωριό» σου και να χουχουλιάσεις στη φαντασία σου. 🙂

Κείμενα και ζωγραφιές: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΙΣ.
Κείμενα και ζωγραφιές: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΙΣ.